Detta är Mikael Börjessons hemsida

Namn: Mikael Börjesson
Ålder: 65 år
Yrke: Datakonsult på Callista Knowledgebase AB
Hemort: Lindome
Hobby1: Rollspel (D&D)
Hobby2: Aikido
Min Patreon: Oldtimer

Månadens tanke: Optimisten hävdar att vi lever i den bästa utav världar – pessimisten är rädd att det är sant.

 

Jag är en 65-årig frånskild, omgift och åter frånskild man med två barn från första äktenskapet. Jag arbetar sedan 1983 som datakonsult, men har även varit forskarstuderande inom fysikalisk kemi, ägare av ett rollspelsföretag (Titan Games) och lördagsbrevbärare.

Förr var jag även aktiv inom diverse ungdomsföreningar, som höll på med segling, modelljärnväg, modellbygge och spel.