AsimarUG 1/2

Vanligtvis god Medelstor Utomvärlding (Infödd)

Init +4; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +3, Upptäcka +3

Språk

PK 16, beröring 10, handfallen 16
(+4 fjällpansar, +2 tung sköld)

lp 5 (1 LT)

Motstår syra 5, köld 5, elektricitet 5

Fast +3, Ref +0, Vilja +0

Fart 6 m

Närstrid långsvärd +2 (1t8+1)

Avstånd lätt armborst +1 (1t8)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +2

Speciella handlingar dagsljus

Grundegenskaper Sty 13, Hän 11, Fys 12, Int 10, Vis 11, Uts 10

Knep Förbättrat initiativ

Färdigheter Kunskap (religion) +1, Lyssna +3, Läkekonst +4, Rida +1, Upptäcka +3

Gradjustering +1