AboletUG 7

Vanligtvis LO Jättestor Vidunder (Vattenlevande)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +16, Upptäcka +16

Språk Abolet, Vattuspråk, Underjordiska

PK 16, beröring 9, handfallen 15
(-2 storlek, +1 Hän, +7 hårdhud)

lp 76 (8 LT)

Fast +7, Ref +3, Vilja +11

Fart 3 m, simma 18 m

Närstrid 4 tentakler +12 (1t6+8 plus slem)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +6; Brottning +22

Attackalternativ förslava

Speciella handlingar slemmoln

Psionik (KG 16):

Obegränsat—hypnosvirvel (SG 15), illusionsvägg (SG 17), häxvilla (SG 18), automatisk illusion (SG 18), programmerad illusion (SG 19), skenbild (SG 20), dimslöjor (SG 19)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 26, Hän 12, Fys 20, Int 15, Vis 17, Uts 17

Särdrag vattenlevande

Knep Järnvilja, Stridskastning, Vaksam

Färdigheter Koncentration +16, Kunskap (en valfri) +13, Lyssna +16, Simma +8, Upptäcka +16

Uppgradering 9–16 (Jättestor); 17–24 (Gigantisk)