AboletmagikerUG 17

Vanligtvis LO Jättestor Vidunder (Vattenlevande)

Init +7; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +15, Upptäcka +17

Språk Abolet, Vattuspråk, Underjordiska

PK 18, beröring 11, handfallen 15
(-2 storlek, +3 Hän, +7 hårdhud)

lp 177 (18 LT)

Fast +15, Ref +10, Vilja +15

Fart 3 m, simma 18 m

Närstrid 4 tentakler +18 (1t6+9 plus slem)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +11; Brottning +28

Attackalternativ förslava

Speciella handlingar slemmoln

Psionik (KG 16):

Obegränsat—hypnosvirvel (SG 14), illusionsvägg (SG 16), häxvilla (SG 17), automatisk illusion (SG 17), programmerad illusion (SG 18), skenbild (SG 19), dimslöjor (SG 18)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på preparerade Magikerformler (KG 10):

0—förbrylla, upptäcka magi (2), motståndskraft

1—alarm, förhäxa person, färgvirvel, magikerpansar, trollpil (2)

2—flimmer, tjurstyrka, mörker, rävlist, se osynligt

3—skingra magi, villobild, flyga, åskvigg

4—förstärkt osynlighet, hjärnspöke, varseblivning, stenhud

5—förstärkt hejda monster, åskvigg, kraftvägg

Grundegenskaper Sty 28, Hän 16, Fys 24, Int 20, Vis 16, Uts 14

Särdrag vattenlevande, frammana förtrogen

Knep Blixtsnabba reflexer, Formelfokus (förtrollningar), Formelfokus (illusioner), Formelgenomslag, Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Rejäl fasthet, Skriva pergament, Stridskastning, Undslippa material

Färdigheter Bluffa +13, Diplomati +6, Formelkännedom +20, Förklädnad +2 (+4 vid skådespel), Insikt +15, Koncentration +25, Kunskap (existenser) +15, Kunskap (grottutforskning) +25, Kunskap (historia) +15, Kunskap (mystik) +15, Kuva +4, Leta +10, Lyssna +15, Simma +8, Tolka skrifter +15, Upptäcka +17, Vildmarkskännedom +3