AvgrundsbasiliskUG 12

Alltid HN Stor Utomvärlding (Förbättrad magisk best, Besökare)

Init -1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +10, Upptäcka +10

Språk Avgrundiska

PK 17, beröring 8, handfallen 17
(-1 Hän, -1 storlek, +9 hårdhud)

lp 189 (18 LT); SR 10/magi

Motstår köld 10, eld 10; FM 23

Fast +18, Ref +12, Vilja +8

Fart 6 m

Närstrid bett +25 (2t8+10)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +18; Brottning +29

Attackalternativ Strid i blindo, förgöra godhet

Speciella handlingar förstenande blick

Grundegenskaper Sty 24, Hän 8, Fys 21, Int 3, Vis 10, Uts 15

Knep Blixtsnabba reflexer, Förbättrad naturlig attack (bett), Järnvilja, Rejäl fasthet, Strid i blindo, Vaksam, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Gömma sig +0, Lyssna +10, Upptäcka +10

Uppgradering 7–10 (Medelstor); 11–18 (Stor)