Vuxen pilhökUG 5

Alltid HN Medelstor Utomvärlding (Luft, Besökare)

Init +5; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +11, Upptäcka +11

Språk Luftiska

PK 21, beröring 15, handfallen 16; Ducka
(+5 Hän, +6 hårdhud)

lp 38 (7 LT)

Immun syra, elektricitet, gift

Motstår köld 10, eld 10

Fast +6, Ref +10, Vilja +6

Fart flyga 18 m (perfekt)

Närstrid bett +12 (1t8+3)

Avstånd elektrisk stråle +12 (2t8)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +7; Brottning +9

Attackalternativ Överflygning

Grundegenskaper Sty 14, Hän 21, Fys 12, Int 10, Vis 13, Uts 13

Knep Ducka, Vapenfiness, Överflygning

Färdigheter Diplomati +3, Insikt +11, Kunskap (existenser) +10, Leta +10, Lyssna +11, Repanvändning +5 (+7 binda någon), Smyga +15, Upptäcka +11, Utbrytarkonst +15, Vildmarkskännedom +11

Uppgradering 8–14 (Medelstor)