MegaraptorskelettUG 6

Alltid NO Jättestor Vandöd

Init +7; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 14, beröring 11, handfallen 11
(-2 storlek, +3 Hän, +3 hårdhud)

lp 78 (12 LT); SR 5/krossvapen

Immun köld

Fast +4, Ref +7, Vilja +8

Fart 18 m

Närstrid klor +9 (2t8+5) och 2 klor +4 (1t8+2) och bett +4 (2t6+2)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +6; Brottning +19

Grundegenskaper Sty 21, Hän 17, Fys -, Int -, Vis 10, Uts 1

Särdrag vandöd

Knep Förbättrat initiativ

Färdigheter

Uppgradering 13–16 (Jättestor); 17–20 (Gigantisk)