Luftelementar, ÄldreUG 11

Vanligtvis HN Jättestor Elementar (Luft, Besökare)

Init +15; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +29, Upptäcka +29

Språk Luftiska

PK 27, beröring 19, handfallen 16; Rörlighet
(-2 storlek, +11 Hän, +8 hårdhud)

lp 204 (24 LT); SR 10/–

Fast +12, Ref +25, Vilja +10

Fart flyga 30 m (perfekt)

Närstrid 2 smällar +27 (2t8+6)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +18; Brottning +32

Attackalternativ Strid i blindo, Klyvning, Stridsreflexer, Överflygning, Kraftslag

Speciella handlingar Utfall

Grundegenskaper Sty 22, Hän 33, Fys 18, Int 10, Vis 11, Uts 11

Särdrag elementar

Knep Förbättrat initiativ, Järnvilja, Klyvning, Kraftslag, Rörlighet, Strid i blindo, Stridsreflexer, Utfall, Vaksam, Vapenfiness, Överflygning

Färdigheter Lyssna +29, Upptäcka +29

Uppgradering 25–48 (Jättestor)