Luftelementar, JättestorUG 7

Vanligtvis HN Jättestor Elementar (Luft, Besökare)

Init +13; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +11, Upptäcka +12

Språk Luftiska

PK 21, beröring 17, handfallen 12; Ducka, Rörlighet
(-2 storlek, +9 Hän, +4 hårdhud)

lp 136 (16 LT); SR 5/–

Fast +9, Ref +19, Vilja +5

Fart flyga 30 m (perfekt)

Närstrid 2 smällar +19 (2t8+4)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +12; Brottning +24

Attackalternativ Stridsreflexer, Överflygning

Speciella handlingar Utfall

Grundegenskaper Sty 18, Hän 29, Fys 18, Int 6, Vis 11, Uts 11

Särdrag elementar

Knep Ducka, Förbättrat initiativ, Rörlighet, Stridsreflexer, Utfall, Vaksam, Vapenfiness, Överflygning

Färdigheter Lyssna +11, Upptäcka +12

Uppgradering 17–20 (Jättestor)