Luftelementar, LitenUG 1

Vanligtvis HN Liten Elementar (Luft, Besökare)

Init +7; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +2, Upptäcka +3

Språk Luftiska

PK 17, beröring 14, handfallen 14
(+1 storlek, +3 Hän, +3 hårdhud)

lp 9 (2 LT)

Fast +0, Ref +6, Vilja +0

Fart flyga 30 m (perfekt)

Närstrid smäll +5 (1t4)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning -3

Attackalternativ Överflygning

Grundegenskaper Sty 10, Hän 17, Fys 10, Int 4, Vis 11, Uts 11

Särdrag elementar

Knep Förbättrat initiativ, Vapenfiness, Överflygning

Färdigheter Lyssna +2, Upptäcka +3

Uppgradering 3 (Liten)