LuftmefitUG 3

Vanligtvis HN Liten Utomvärlding (Luft, Besökare)

Init +7; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +6, Upptäcka +6

Språk Allmänspråket, Luftiska

PK 17, beröring 14, handfallen 14; Ducka
(+1 storlek, +3 Hän, +3 hårdhud)

lp 13 (3 LT); SR 5/magi; snabbläkning 2

Fast +3, Ref +6, Vilja +3

Fart 9 m, flyga 18 m (perfekt)

Närstrid 2 klor +4 (1t3)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning -1

Speciella handlingar andedräktsvapen, frammana mefit

Formelliknande förmågor (KG 6):

1/timma—flimmer

1/dygn—vindpust (SG 14)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 10, Hän 17, Fys 10, Int 6, Vis 11, Uts 15

Knep Ducka, Förbättrat initiativ

Färdigheter Bluffa +8, Diplomati +4, Förklädnad +2 (+4 vid skådespel), Gömma sig +13, Kuva +4, Lyssna +6, Repanvändning +3 (+5 binda någon), Smyga +9, Upptäcka +6, Utbrytarkonst +9

Uppgradering 4–6 (Liten); 7–9 (Medelstor)

Gradjustering +3 (följeslagare)