AndrosfinxUG 9

Alltid KG Stor Magisk best

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +18, Upptäcka +18

Språk

PK 22, beröring 9, handfallen 22
(-1 storlek, +13 hårdhud)

lp 114 (12 LT)

Fast +12, Ref +8, Vilja +7

Fart 15 m, flyga 24 m (dålig)

Närstrid 2 klor +18 (2t4+7)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +12; Brottning +23

Attackalternativ Klyvning, Mäktig klyvning, Överflygning, Kraftslag, språng, riva 2t4+3

Speciella handlingar ryta

Exempel på preparerade prästformler (KG 6):

0—läka små skador, upptäcka magi, vägledning, ljus, motståndskraft

1—gudagåva, ondskeskydd*, trons sköld, avlägsna fruktan, frammana monster I

2—tjurstyrka, bota förlamning, motstå energi, skydda andra*, frammana monster II

3—läka svåra skador*, dagsljus, osynlighetsrensning, reningens ljus

Grundegenskaper Sty 25, Hän 10, Fys 19, Int 16, Vis 17, Uts 17

Knep Klyvning, Kraftslag, Mäktig klyvning, Spåra, Vaksam, Överflygning

Färdigheter Kunskap (en valfri) +18, Kuva +17, Lyssna +18, Upptäcka +18, Vildmarkskännedom +18

Uppgradering 13–18 (Stor); 19–36 (Jättestor)

Gradjustering +5 (följeslagare)