Animerat föremål, Gigantiskt (långt)UG 7

Alltid HN Gigantisk Konstruktion

Init -2; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna -5, Upptäcka -5

Språk

PK 12, beröring 4, handfallen 12
(-4 storlek, -2 Hän, +8 hårdhud)

lp 148 (16 LT)

Fast +5, Ref +3, Vilja +0

Fart 3 m

Närstrid smäll +15 (2t8+10)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +12; Brottning +31

Grundegenskaper Sty 24, Hän 6, Fys -, Int -, Vis 1, Uts 1

Särdrag konstruktion

Knep

Färdigheter