Animerat föremål, Jättestort (högt)UG 5

Alltid HN Jättestor Konstruktion

Init -1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna -5, Upptäcka -5

Språk

PK 13, beröring 7, handfallen 13
(-2 storlek, -1 Hän, +6 hårdhud)

lp 84 (8 LT)

Fast +2, Ref +1, Vilja -3

Fart 6 m

Närstrid smäll +9 (2t6+7)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +6; Brottning +19

Grundegenskaper Sty 20, Hän 8, Fys -, Int -, Vis 1, Uts 1

Särdrag konstruktion

Knep

Färdigheter