Animerat föremål, Stort (långt)UG 3

Alltid HN Stor Konstruktion

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna -5, Upptäcka -5

Språk

PK 14, beröring 9, handfallen 14
(-1 storlek, +5 hårdhud)

lp 52 (4 LT)

Fast +1, Ref +1, Vilja -4

Fart 6 m

Närstrid smäll +5 (1t8+4)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning +10

Grundegenskaper Sty 16, Hän 10, Fys -, Int -, Vis 1, Uts 1

Särdrag konstruktion

Knep

Färdigheter