Animerat föremål, MedelstortUG 2

Alltid HN Medelstor Konstruktion

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna -5, Upptäcka -5

Språk

PK 14, beröring 10, handfallen 14
(+4 hårdhud)

lp 31 (2 LT)

Fast +0, Ref +0, Vilja -5

Fart 9 m

Närstrid smäll +2 (1t6+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +2

Grundegenskaper Sty 12, Hän 10, Fys -, Int -, Vis 1, Uts 1

Särdrag konstruktion

Knep

Färdigheter