Animerat föremål, LitetUG 1

Alltid HN Liten Konstruktion

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna -5, Upptäcka -5

Språk

PK 14, beröring 12, handfallen 13
(+1 storlek, +1 Hän, +2 hårdhud)

lp 15 (1 LT)

Fast +0, Ref +1, Vilja -5

Fart 9 m

Närstrid smäll +1 (1t4)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +0; Brottning -4

Grundegenskaper Sty 10, Hän 12, Fys -, Int -, Vis 1, Uts 1

Särdrag konstruktion

Knep

Färdigheter