Animerat föremål, PyttelitetUG 1/2

Alltid HN Pytteliten Konstruktion

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna -5, Upptäcka -5

Språk

PK 14, beröring 14, handfallen 12
(+2 storlek, +2 Hän)

lp 2 (1/2 LT)

Fast +0, Ref +2, Vilja -5

Fart 12 m

Närstrid smäll +1 (1t3-1)

Utrymme 50 cm; Räckvidd 0 m

Grundattack +0; Brottning -9

Grundegenskaper Sty 8, Hän 14, Fys -, Int -, Vis 1, Uts 1

Särdrag konstruktion

Knep

Färdigheter