Vanlig salamanderUG 6

Vanligtvis ond Medelstor Utomvärlding (Besökare, Eld)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +8, Upptäcka +8

Språk Eldiska

PK 18, beröring 11, handfallen 17
(+1 Hän, +7 hårdhud)

lp 58 (9 LT); SR 10/magi

Immun eld

Fast +8, Ref +7, Vilja +8

Svaghet sårbar mot köld

Fart 6 m

Närstrid spjut +11/+6 (1t8+3 plus 1t6 eld) och svanssmäll +9 (2t6+1 plus 1t6 eld)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m (2 m med svans)

Grundattack +9; Brottning +11

Attackalternativ Kraftslag, pressa samman 2t6+1 plus 1t6 eld, förbättrat grepp

Grundegenskaper Sty 14, Hän 13, Fys 14, Int 14, Vis 15, Uts 13

Knep Kraftslag, Multiattack, Vaksam

Färdigheter Bluffa +11, Diplomati +3, Förklädnad +1 (+3 vid skådespel), Gömma sig +11, Hantverk (grovsmide) +19, Kuva +3, Leta +12, Lyssna +8, Smyga +11, Upptäcka +8

Uppgradering 8–14 (Medelstor)

Gradjustering +5