AvoralUG 9

Alltid NG Medelstor Utomvärlding (Besökare, God)

Init +6; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn, sannsyn; Lyssna +13, Upptäcka +21

Aura skräckaura

Språk Himmelska, Infernaliska, Drakspråket; tala med djur

PK 24, beröring 16, handfallen 18
(+6 Hän, +8 hårdhud)

lp 66 (7 LT); SR 10/ondska eller silver

Immun elektricitet, förstening

Motstår köld 10, ljud 10; FM 25

Fast +10 (+14 mot gifter), Ref +11, Vilja +8

Fart 12 m, flyga 27 m (god)

Närstrid 2 klor +13 (2t6+2); eller

Närstrid 2 vingar +13 (2t8+2)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +7; Brottning +9

Attackalternativ Överflygning

Formelliknande förmågor (KG 8):

Obegränsat—hjälp, flimmer (endast sig själv), befallning (SG 14), upptäcka magi, dimensionsdörr, skingra magi, vindpust (SG 15), hejda person (SG 16), ljus, ondskebarriär (endast sig själv), trollpil, se osynligt

3/dygn—åskvigg (SG 16)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 15, Hän 23, Fys 20, Int 15, Vis 16, Uts 16

Särdrag handpåläggning

Knep Förstärka formelliknande förmåga (trollpil), Vapenfiness, Överflygning

Färdigheter Bluffa +13, Diplomati +7, Formelkännedom +12, Förklädnad +3 (+5 vid skådespel), Gömma sig +16, Hantera djur +13, Insikt +13, Koncentration +15, Kunskap (en valfri) +12, Kuva +5, Lyssna +13, Rida +8, Smyga +16, Upptäcka +21

Uppgradering 8–14 (Medelstor); 15–21 (Stor)