BabauUG 6

Alltid KO Medelstor Utomvärlding (Kaotisk, Besökare, Ond)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +19, Upptäcka +1

Språk Avgrundiska, Himmelska, Drakspråket; telepati 30 meter

PK 19, beröring 11, handfallen 18; skyddade slem
(+1 Hän, +8 hårdhud)

lp 66 (7 LT); SR 10/godhet eller kallt järn

Immun elektricitet, gift

Motstår syra 10, köld 10, eld 10; FM 14

Fast +10, Ref +6, Vilja +6

Fart 9 m

Närstrid 2 klor +12 (1t6+5) och bett +7 (1t6+2)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +7; Brottning +12

Attackalternativ Klyvning, Kraftslag, tjuvhugg +2t6

Speciella handlingar frammana demon

Formelliknande förmågor (KG 7):

Obegränsat—mörker, skingra magi, se osynligt, säker teleportation (endast sig själv plus 25 kg föremål)

Grundegenskaper Sty 21, Hän 12, Fys 20, Int 14, Vis 13, Uts 16

Knep Klyvning, Kraftslag, Multiattack

Färdigheter Fingerfärdighet +11, Förklädnad +13, Förstöra anordning +12, Gömma sig +19, Klättra +15, Leta +20, Lyssna +19, Repanvändning +1 (+3 binda någon), Smyga +19, Utbrytarkonst +11, Vildmarkskännedom +1 (+3 följa spår), Öppna lås +11

Uppgradering 8–14 (Stor); 15–21 (Jättestor)