BabianUG 1/2

Medelstor Djur

Init +2; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +5, Upptäcka +5

Språk

PK 13, beröring 12, handfallen 11
(+2 Hän, +1 hårdhud)

lp 5 (1 LT)

Fast +3, Ref +4, Vilja +1

Fart 12 m, klättra 9 m

Närstrid bett +2 (1t6+3)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +0; Brottning +2

Grundegenskaper Sty 15, Hän 14, Fys 12, Int 2, Vis 12, Uts 4

Knep Vaksam

Färdigheter Klättra +10, Lyssna +5, Upptäcka +5

Uppgradering 2–3 (Medelstor)