BalorUG 20

Alltid KO Stor Utomvärlding (Kaotisk, Besökare, Ond)

Init +11; Sinnen mörkersyn 18 meter, sannsyn; Lyssna +38, Upptäcka +38

Aura flammande kropp

Språk Avgrundiska, Himmelska, Drakspråket; telepati 30 meter

PK 35, beröring 16, handfallen 28
(-1 storlek, +7 Hän, +19 hårdhud)

lp 290 (20 LT); SR 15/godhet och kallt järn

Immun elektricitet, eld, gift

Motstår syra 10, köld 10; FM 28

Fast +22, Ref +19, Vilja +19

Fart 12 m, flyga 27 m (god)

Närstrid +1 dödligt långsvärd +31/+26/+21/+16 (2t6+8) och +1 brinnande piska +30/+25 (1t4+4 plus 1t6 eld plus snärja); eller

Närstrid 2 smällar +31 (1t10+7)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m (4 m med +1 brinnande piska)

Grundattack +20; Brottning +36

Attackalternativ Klyvning, Kraftslag

Speciella handlingar frammana demon

Formelliknande förmågor (KG 20):

Obegränsat—hädelse (SG 25), dominera monster (SG 27), högre skingra magi, säker teleportation (endast sig själv plus 25 kg föremål), galenskap (SG 25), bedövande kraftord, telekinesi (SG 23), ohelig aura (SG 26)

1/dygn—eldstorm (SG 26), implosion (SG 27)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 35, Hän 25, Fys 31, Int 24, Vis 24, Uts 26

Särdrag dödskamp

Knep Förbättrad tvåvapenstrid, Förbättrat initiativ, Klyvning, Kraftslag, Påskyndad formelliknande förmåga (telekinesi), Tvåvapenstrid, Vapenfokus (långsvärd)

Färdigheter Bluffa +31, Diplomati +35, Formelkännedom +30 (+32 pergament), Förklädnad +8 (+10 vid skådespel), Gömma sig +26, Insikt +30, Koncentration +33, Kunskap (två valfria) +30, Kuva +33, Leta +30, Lyssna +38, Manipulera magiska föremål +31 (+33 pergament), Smyga +30, Upptäcka +38, Vildmarkskännedom +7 (+9 följa spår)

Uppgradering 21–30 (Stor); 31–60 (Jättestor)