BargestUG 4

Alltid LO Medelstor Utomvärlding (Ond, Besökare, Laglig, Formbytare)

Init +6; Sinnen mörkersyn 18 meter, väderkorn; Lyssna +11, Upptäcka +11

Språk Vättespråk, Infernaliska, Ulv

PK 18, beröring 12, handfallen 16
(+2 Hän, +6 hårdhud)

lp 33 (6 LT); SR 5/magi

Fast +6, Ref +7, Vilja +7

Fart 9 m

Närstrid bett +9 (1t6+3) och 2 klor +4 (1t4+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +6; Brottning +9

Attackalternativ Stridsreflexer

Speciella handlingar glufsa, byta form

Formelliknande förmågor (KG Antal LT):

Obegränsat—blinka, sväva, felupptäckt (SG 14), vrede (SG 15)

1/dygn—förhäxa monster (SG 16), hopplöshet (SG 16), dimensionsdörr

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 17, Hän 15, Fys 13, Int 14, Vis 14, Uts 14

Knep Förbättrat initiativ, Spåra, Stridsreflexer

Färdigheter Bluffa +11, Diplomati +6, Förklädnad +2 (+4 vid skådespel), Gömma sig +11, Hoppa +12, Insikt +11, Kuva +13, Leta +11, Lyssna +11, Smyga +10, Upptäcka +11, Vildmarkskännedom +11 (+13 följa spår)