BasiliskUG 5

Alltid HN Medelstor Magisk best

Init -1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +7, Upptäcka +7

Språk

PK 16, beröring 9, handfallen 16
(-1 Hän, +7 hårdhud)

lp 45 (6 LT)

Fast +9, Ref +4, Vilja +3

Fart 6 m

Närstrid bett +8 (1t8+3)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +6; Brottning +8

Attackalternativ Strid i blindo

Speciella handlingar förstenande blick

Grundegenskaper Sty 15, Hän 8, Fys 15, Int 2, Vis 12, Uts 11

Knep Rejäl fasthet, Strid i blindo, Vaksam

Färdigheter Gömma sig +0, Lyssna +7, Upptäcka +7

Uppgradering 7–10 (Medelstor); 11–18 (Stor)