FladdermusUG 1/10

Nätt Djur

Init +2; Sinnen blindkänsla 6 meter, nattsyn; Lyssna +8, Upptäcka +8

Språk

PK 16, beröring 16, handfallen 14
(+4 storlek, +2 Hän)

lp 1 (1/4 LT)

Fast +2, Ref +4, Vilja +2

Fart 1 m, flyga 12 m (god)

Utrymme 20 cm; Räckvidd 0 m

Grundattack +0; Brottning -17

Grundegenskaper Sty 1, Hän 15, Fys 10, Int 2, Vis 14, Uts 4

Knep Vaksam

Färdigheter Gömma sig +14, Lyssna +8, Smyga +6, Upptäcka +8