BrunbjörnUG 4

Stor Djur

Init +1; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +4, Upptäcka +7

Språk

PK 15, beröring 10, handfallen 14
(-1 storlek, +1 Hän, +5 hårdhud)

lp 51 (6 LT)

Fast +9, Ref +6, Vilja +3

Fart 12 m

Närstrid 2 klor +11 (1t8+8) och bett +6 (2t6+4)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +4; Brottning +16

Attackalternativ förbättrat grepp

Grundegenskaper Sty 27, Hän 13, Fys 19, Int 2, Vis 12, Uts 6

Knep Springa, Spåra, Uthållighet

Färdigheter Lyssna +4, Simma +12, Upptäcka +7

Uppgradering 7–10 (Stor)