BehirUG 8

Oftast HN Jättestor Magisk best

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn, väderkorn; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk Allmänspråket

PK 20, beröring 9, handfallen 19; kan inte fällas
(-2 storlek, +1 Hän, +11 hårdhud)

lp 94 (9 LT)

Immun elektricitet

Fast +11, Ref +7, Vilja +5

Fart 12 m, klättra 4 m

Närstrid bett +15 (2t4+12)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +9; Brottning +25

Attackalternativ Klyvning, Kraftslag, pressa samman 2t8+8, förbättrat grepp, riva 1t4+4, svälja hel

Speciella handlingar andedräktsvapen

Grundegenskaper Sty 26, Hän 13, Fys 21, Int 7, Vis 14, Uts 12

Knep Klyvning, Kraftslag, Spåra, Vaksam

Färdigheter Gömma sig +5, Klättra +16, Lyssna +4, Upptäcka +4, Vildmarkskännedom +2

Uppgradering 10–13 (Jättestor); 14–27 (Gigantisk)