Svart drake, MedelåldersUG 14

Alltid KO Jättestor Drake (Vatten)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +29, Upptäcka +29

Aura skräckinjagande närvaro (SG 23)

Språk Drakspråket

PK 29, beröring 8, handfallen 29
(-2 storlek, +21 hårdhud)

lp 253 (22 LT); SR 10/magi

Immun syra, sömn, förlamning

FM 21

Fast +18, Ref +13, Vilja +15

Fart 18 m, flyga 45 m (dålig), simma 18 m

Närstrid bett +29 (2t8+8) och 2 klor +27 (2t6+4) och 2 vingar +26 (1t8+4) och svanssmäll +26 (2t6+12)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +22; Brottning +38

Speciella handlingar andedräktsvapen (30 meter linje av syra 14t4, SG 26), krossa 2t8+12 (SG 26), skämma vatten

Formelliknande förmågor (KG 7):

3/dygn—mörker (21 meter radie)

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 5):

0 (6/dygn)—häxmärke, förbrylla, dansande ljus, upptäcka magi, froststråle, motståndskraft

1 (7/dygn)—alarm, magikerpansar, trollpil, godhetsskydd

2 (5/dygn)—osynlighet, splittra

Grundegenskaper Sty 27, Hän 10, Fys 21, Int 14, Vis 15, Uts 14

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Överflygning

Färdigheter Diplomati +13, Gömma sig +2, Insikt +13, Koncentration +16, Kunskap (två valfria) +27, Kuva +13, Leta +27, Lyssna +29, Manipulera magiska föremål +13, Simma +18, Smyga +10, Upptäcka +29, Utbrytarkonst +11

Uppgradering 23–24 (Jättestor)