Svart drake, Mycket ungUG 4

Alltid KO Liten Drake (Vatten)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +12, Upptäcka +12

Språk Drakspråket

PK 17, beröring 11, handfallen 17
(+1 storlek, +6 hårdhud)

lp 52 (7 LT)

Immun syra, sömn, förlamning

Fast +6, Ref +5, Vilja +5

Fart 18 m, flyga 30 m (normal), simma 18 m

Närstrid bett +9 (1t6+1) och 2 klor +7 (1t4)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +7; Brottning +4

Speciella handlingar andedräktsvapen (12 meter linje av syra 4t4, SG 14)

Grundegenskaper Sty 13, Hän 10, Fys 13, Int 8, Vis 11, Uts 8

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam

Färdigheter Diplomati +1, Gömma sig +6, Insikt +2, Koncentration +3, Kunskap (en valfri) +3, Kuva +1, Leta +9, Lyssna +12, Manipulera magiska föremål +1, Simma +2, Smyga +1, Upptäcka +12, Utbrytarkonst +2

Uppgradering 8–9 (Liten)

Gradjustering +3