Svart drake, YngelUG 3

Alltid KO Pytteliten Drake (Vatten)

Init +0; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +9, Upptäcka +9

Språk Drakspråket

PK 15, beröring 12, handfallen 15
(+2 storlek, +3 hårdhud)

lp 30 (4 LT)

Immun syra, sömn, förlamning

Fast +5, Ref +4, Vilja +4

Fart 18 m, flyga 30 m (normal), simma 18 m

Närstrid bett +6 (1t4) och 2 klor +4 (1t3)

Utrymme 50 cm; Räckvidd 0 m (1 m med bett)

Grundattack +4; Brottning -4

Speciella handlingar andedräktsvapen (9 meter linje av syra 2t4, SG 13)

Grundegenskaper Sty 11, Hän 10, Fys 13, Int 8, Vis 11, Uts 8

Särdrag vattenandning

Knep Multiattack, Vaksam

Färdigheter Diplomati +0, Gömma sig +9, Insikt +1, Koncentration +3, Kunskap (en valfri) +2, Kuva +1, Leta +6, Lyssna +9, Manipulera magiska föremål +0, Simma +1, Smyga +1, Upptäcka +9, Utbrytarkonst +1

Uppgradering 5–6 (Pytteliten)

Gradjustering +3