Svart drake, UngUG 5

Alltid KO Medelstor Drake (Vatten)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +15, Upptäcka +15

Språk Drakspråket

PK 19, beröring 10, handfallen 19
(+9 hårdhud)

lp 85 (10 LT)

Immun syra, sömn, förlamning

Fast +9, Ref +7, Vilja +7

Fart 18 m, flyga 45 m (dålig), simma 18 m

Närstrid bett +13 (1t8+2) och 2 klor +10 (1t6+1) och 2 vingar +10 (1t4+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +10; Brottning +12

Speciella handlingar andedräktsvapen (18 meter linje av syra 6t4, SG 17)

Grundegenskaper Sty 15, Hän 10, Fys 15, Int 10, Vis 11, Uts 10

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Diplomati +3, Gömma sig +3, Insikt +3, Koncentration +6, Kunskap (en valfri) +10, Kuva +4, Leta +13, Lyssna +15, Manipulera magiska föremål +3, Simma +5, Smyga +3, Upptäcka +15, Utbrytarkonst +3

Uppgradering 11–12 (Medelstor)

Gradjustering +3