Blå drake, UrgammalUG 21

Alltid LO Gigantisk Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +43, Upptäcka +43

Aura skräckinjagande närvaro (SG 31)

Språk Drakspråket

PK 38, beröring 6, handfallen 38
(-4 storlek, +32 hårdhud)

lp 445 (33 LT); SR 15/magi

Immun elektricitet, sömn, förlamning

FM 27

Fast +25, Ref +18, Vilja +23

Fart 12 m, gräva 6 m, flyga 60 m (klumpig)

Närstrid bett +42 (4t6+12) och 2 klor +40 (2t8+6) och 2 vingar +39 (2t6+6) och svanssmäll +39 (2t8+18)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +33; Brottning +57

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (36 meter linje av elektricitet 20t8, SG 33), krossa 4t6+18 (SG 33), svanssvep 2t6+18 (SG 33), skapa/förstöra vatten, härma ljud

Formelliknande förmågor (KG 13):

3/dygn—buktaleri (SG 16)

1/dygn—hägring (SG 19), dimslöjor (SG 21)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 13):

()—

Grundegenskaper Sty 35, Hän 10, Fys 25, Int 20, Vis 21, Uts 20

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Multiattack, Snappa upp, Strid i blindo, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +30, Diplomati +30, Formelkännedom +30, Gömma sig +13, Insikt +30, Koncentration +33, Kunskap (två valfria) +41, Kuva +30, Leta +41, Lyssna +43, Manipulera magiska föremål +30, Upptäcka +43, Utbrytarkonst +25

Uppgradering 34–35 (Gigantisk)