Blå drake, UråldrigUG 25

Alltid LO Gigantisk Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +50, Upptäcka +50

Aura skräckinjagande närvaro (SG 35)

Språk Drakspråket

PK 44, beröring 6, handfallen 44
(-4 storlek, +38 hårdhud)

lp 565 (39 LT); SR 20/magi

Immun elektricitet, sömn, förlamning

FM 31

Fast +29, Ref +21, Vilja +27

Fart 12 m, gräva 6 m, flyga 60 m (klumpig)

Närstrid bett +50 (4t6+14) och 2 klor +48 (2t8+7) och 2 vingar +47 (2t6+7) och svanssmäll +47 (2t8+21)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +39; Brottning +65

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (36 meter linje av elektricitet 24t8, SG 37), krossa 4t6+21 (SG 37), svanssvep 2t6+21 (SG 37), skapa/förstöra vatten, härma ljud

Formelliknande förmågor (KG 17):

3/dygn—buktaleri (SG 17)

1/dygn—hägring (SG 20), dimslöjor (SG 22), häxvilla (SG 21)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 17):

()—

Grundegenskaper Sty 39, Hän 10, Fys 27, Int 22, Vis 23, Uts 22

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Multiattack, Snappa upp, Strid i blindo, Stridsreflexer, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +39, Diplomati +39, Formelkännedom +39, Gömma sig +21, Insikt +39, Koncentration +42, Kunskap (två valfria) +48, Kuva +39, Leta +48, Lyssna +50, Manipulera magiska föremål +39, Upptäcka +50, Utbrytarkonst +33

Uppgradering 40+ (Gigantisk)