Blå drake, OmogenUG 8

Alltid LO Stor Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +22, Upptäcka +22

Språk Drakspråket

PK 23, beröring 9, handfallen 23
(-1 storlek, +14 hårdhud)

lp 142 (15 LT)

Immun elektricitet, sömn, förlamning

Fast +12, Ref +9, Vilja +11

Fart 12 m, gräva 6 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +19 (2t6+4) och 2 klor +17 (1t8+2) och 2 vingar +16 (1t6+2) och svanssmäll +16 (1t8+6)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m (2 m med bett)

Grundattack +15; Brottning +23

Speciella handlingar andedräktsvapen (24 meter linje av elektricitet 8t8, SG 20), skapa/förstöra vatten, härma ljud

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 1):

()—

Grundegenskaper Sty 19, Hän 10, Fys 17, Int 14, Vis 15, Uts 14

Knep Förbättrat initiativ, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Bluffa +10, Diplomati +10, Formelkännedom +9, Gömma sig +3, Insikt +10, Koncentration +11, Kunskap (två valfria) +20, Kuva +10, Leta +20, Lyssna +22, Manipulera magiska föremål +10, Upptäcka +22, Utbrytarkonst +8

Uppgradering 16–17 (Stor)