Blå drake, MedelåldersUG 16

Alltid LO Jättestor Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +32, Upptäcka +32

Aura skräckinjagande närvaro (SG 25)

Språk Drakspråket

PK 31, beröring 8, handfallen 31
(-2 storlek, +23 hårdhud)

lp 276 (24 LT); SR 10/magi

Immun elektricitet, sömn, förlamning

FM 22

Fast +19, Ref +14, Vilja +17

Fart 12 m, gräva 6 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +32 (2t8+9) och 2 klor +30 (2t6+4) och 2 vingar +29 (1t8+4) och svanssmäll +29 (2t6+13)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +24; Brottning +41

Speciella handlingar andedräktsvapen (30 meter linje av elektricitet 14t8, SG 27), krossa 2t8+13 (SG 27), skapa/förstöra vatten, härma ljud

Formelliknande förmågor (KG 7):

3/dygn—buktaleri (SG 14)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 7):

()—

Grundegenskaper Sty 29, Hän 10, Fys 21, Int 16, Vis 17, Uts 16

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Överflygning

Färdigheter Bluffa +17, Diplomati +17, Formelkännedom +17, Gömma sig +6, Insikt +17, Koncentration +19, Kunskap (två valfria) +30, Kuva +17, Leta +30, Lyssna +32, Manipulera magiska föremål +17, Upptäcka +32, Utbrytarkonst +14

Uppgradering 25–26 (Jättestor)