Blå drake, Mycket gammalUG 19

Alltid LO Jättestor Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +39, Upptäcka +39

Aura skräckinjagande närvaro (SG 29)

Språk Drakspråket

PK 37, beröring 8, handfallen 37
(-2 storlek, +29 hårdhud)

lp 375 (30 LT); SR 15/magi

Immun elektricitet, sömn, förlamning

FM 25

Fast +23, Ref +17, Vilja +21

Fart 12 m, gräva 6 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +40 (2t8+11) och 2 klor +38 (2t6+5) och 2 vingar +37 (1t8+5) och svanssmäll +37 (2t6+16)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +30; Brottning +49

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (30 meter linje av elektricitet 18t8, SG 31), krossa 2t8+16 (SG 31), skapa/förstöra vatten, härma ljud

Formelliknande förmågor (KG 11):

3/dygn—buktaleri (SG 15)

1/dygn—hägring (SG 18)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 11):

()—

Grundegenskaper Sty 33, Hän 10, Fys 23, Int 18, Vis 19, Uts 18

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Multiattack, Snappa upp, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +24, Diplomati +24, Formelkännedom +24, Gömma sig +12, Insikt +24, Koncentration +26, Kunskap (två valfria) +37, Kuva +24, Leta +37, Lyssna +39, Manipulera magiska föremål +24, Upptäcka +39, Utbrytarkonst +20

Uppgradering 31–32 (Jättestor)