Blå drake, ÅldradUG 23

Alltid LO Gigantisk Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +46, Upptäcka +46

Aura skräckinjagande närvaro (SG 33)

Språk Drakspråket

PK 41, beröring 6, handfallen 41
(-4 storlek, +35 hårdhud)

lp 522 (36 LT); SR 20/magi

Immun elektricitet, sömn, förlamning

FM 29

Fast +28, Ref +20, Vilja +25

Fart 12 m, gräva 6 m, flyga 60 m (klumpig)

Närstrid bett +46 (4t6+13) och 2 klor +44 (2t8+6) och 2 vingar +43 (2t6+6) och svanssmäll +43 (2t8+19)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +36; Brottning +61

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (36 meter linje av elektricitet 22t8, SG 36), krossa 4t6+19 (SG 36), svanssvep 2t6+19 (SG 36), skapa/förstöra vatten, härma ljud

Formelliknande förmågor (KG 15):

3/dygn—buktaleri (SG 16)

1/dygn—hägring (SG 19), dimslöjor (SG 21), häxvilla (SG 20)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 15):

()—

Grundegenskaper Sty 37, Hän 10, Fys 27, Int 20, Vis 21, Uts 20

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Multiattack, Snappa upp, Strid i blindo, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +32, Diplomati +32, Formelkännedom +32, Gömma sig +15, Insikt +32, Koncentration +36, Kunskap (två valfria) +44, Kuva +33, Leta +44, Lyssna +46, Manipulera magiska föremål +32, Upptäcka +46, Utbrytarkonst +27

Uppgradering 37–38 (Gigantisk)