Blå drake, YngelUG 3

Alltid LO Liten Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +11, Upptäcka +11

Språk Drakspråket

PK 16, beröring 11, handfallen 16
(+1 storlek, +5 hårdhud)

lp 45 (6 LT)

Immun elektricitet, sömn, förlamning

Fast +6, Ref +5, Vilja +5

Fart 12 m, gräva 6 m, flyga 30 m (normal)

Närstrid bett +8 (1t6+1) och 2 klor +6 (1t4)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +6; Brottning +3

Speciella handlingar andedräktsvapen (12 meter linje av elektricitet 2t8, SG 14), skapa/förstöra vatten

Grundegenskaper Sty 13, Hän 10, Fys 13, Int 10, Vis 11, Uts 10

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam

Färdigheter Bluffa +2, Diplomati +2, Formelkännedom +2, Gömma sig +6, Insikt +2, Koncentration +4, Kunskap (en valfri) +7, Kuva +3, Leta +9, Lyssna +11, Manipulera magiska föremål +2, Upptäcka +11, Utbrytarkonst +2

Uppgradering 7–8 (Liten)

Gradjustering +4