Blå drake, UngUG 6

Alltid LO Medelstor Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +18, Upptäcka +18

Språk Drakspråket

PK 21, beröring 10, handfallen 21
(+11 hårdhud)

lp 102 (12 LT)

Immun elektricitet, sömn, förlamning

Fast +10, Ref +8, Vilja +9

Fart 12 m, gräva 6 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +16 (1t8+3) och 2 klor +14 (1t6+1) och 2 vingar +13 (1t4+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +12; Brottning +15

Speciella handlingar andedräktsvapen (18 meter linje av elektricitet 6t8, SG 18), skapa/förstöra vatten

Grundegenskaper Sty 17, Hän 10, Fys 15, Int 12, Vis 13, Uts 12

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Bluffa +6, Diplomati +6, Formelkännedom +6, Gömma sig +5, Insikt +6, Koncentration +7, Kunskap (en valfri) +16, Kuva +6, Leta +16, Lyssna +18, Manipulera magiska föremål +6, Upptäcka +18, Utbrytarkonst +5

Uppgradering 13–14 (Medelstor)

Gradjustering +5