Blå drake, Ung vuxenUG 11

Alltid LO Stor Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +25, Upptäcka +25

Aura skräckinjagande närvaro (SG 21)

Språk Drakspråket

PK 26, beröring 9, handfallen 26
(-1 storlek, +17 hårdhud)

lp 189 (18 LT); SR 5/magi

Immun elektricitet, sömn, förlamning

FM 19

Fast +15, Ref +11, Vilja +13

Fart 12 m, gräva 6 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +24 (2t6+6) och 2 klor +22 (1t8+3) och 2 vingar +21 (1t6+3) och svanssmäll +21 (1t8+9)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m (2 m med bett)

Grundattack +18; Brottning +28

Speciella handlingar andedräktsvapen (24 meter linje av elektricitet 10t8, SG 23), skapa/förstöra vatten, härma ljud

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 3):

()—

Grundegenskaper Sty 23, Hän 10, Fys 19, Int 14, Vis 15, Uts 14

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Bluffa +11, Diplomati +11, Formelkännedom +11, Gömma sig +5, Insikt +11, Koncentration +13, Kunskap (två valfria) +23, Kuva +11, Leta +23, Lyssna +25, Manipulera magiska föremål +11, Upptäcka +25, Utbrytarkonst +9

Uppgradering 19–20 (Stor)