VildsvinUG 2

Medelstor Djur

Init +0; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +7, Upptäcka +5

Språk

PK 16, beröring 10, handfallen 16
(+6 hårdhud)

lp 25 (3 LT)

Fast +6, Ref +3, Vilja +2

Fart 12 m

Närstrid spetsa +4 (1t8+3)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +2; Brottning +4

Grundegenskaper Sty 15, Hän 10, Fys 17, Int 2, Vis 13, Uts 4

Särdrag blodtörst

Knep Tålighet, Vaksam

Färdigheter Lyssna +7, Upptäcka +5

Uppgradering 4–5 (Medelstor)