BodakUG 8

Alltid KO Medelstor Vandöd (Besökare)

Init +6; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +11, Upptäcka +11

Språk Allmänspråket

PK 20, beröring 12, handfallen 18; Ducka
(+2 Hän, +8 hårdhud)

lp 58 (9 LT); SR 10/kallt järn

Immun elektricitet

Motstår syra 10, eld 10

Fast +3, Ref +5, Vilja +7

Svaghet sårbar mot solljus

Fart 6 m

Närstrid smäll +6 (1t8+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +4; Brottning +5

Speciella handlingar dödsblick

Grundegenskaper Sty 13, Hän 15, Fys -, Int 6, Vis 12, Uts 12

Särdrag vandöd

Knep Ducka, Förbättrat initiativ, Vaksam, Vapenfokus (smäll)

Färdigheter Lyssna +11, Smyga +10, Upptäcka +11

Uppgradering 10–13 (Medelstor); 14–27 (Stor)