Mässingsdrake, UrgammalUG 20

Alltid KG Jättestor Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +40, Upptäcka +40

Aura skräckinjagande närvaro (SG 29)

Språk Drakspråket; tala med djur

PK 38, beröring 8, handfallen 38
(-2 storlek, +30 hårdhud)

lp 387 (31 LT); SR 15/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 27

Fast +23, Ref +17, Vilja +21

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, gräva 9 m, flyga 60 m (dålig)

Närstrid bett +41 (2t8+11) och 2 klor +39 (2t6+5) och 2 vingar +38 (1t8+5) och svanssmäll +38 (2t6+16)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +31; Brottning +50

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (15 meter kon av sömn eller 30 meter linje av eld 10t6, SG 31), krossa 2t8+16 (SG 31)

Formelliknande förmågor (KG 15):

Obegränsat—tala med djur

3/dygn—uthärda elementen (30 meter radie), förslag (SG 17), styra vindar, styra vädret

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG ):

()—

Grundegenskaper Sty 33, Hän 10, Fys 23, Int 18, Vis 19, Uts 18

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Snappa upp, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +24, Diplomati +25, Insikt +25, Koncentration +27, Kunskap (två valfria) +38, Kuva +25, Leta +38, Lyssna +40, Manipulera magiska föremål +25, Samla information +24, Upptäcka +40, Utbrytarkonst +21, Vildmarkskännedom +24

Uppgradering 32–33 (Jättestor)