Mässingsdrake, UråldrigUG 23

Alltid KG Gigantisk Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +47, Upptäcka +47

Aura skräckinjagande närvaro (SG 33)

Språk Drakspråket; tala med djur

PK 42, beröring 6, handfallen 42
(-4 storlek, +36 hårdhud)

lp 536 (37 LT); SR 20/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 30

Fast +28, Ref +20, Vilja +25

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, gräva 9 m, flyga 75 m (klumpig)

Närstrid bett +47 (4t6+13) och 2 klor +45 (2t8+6) och 2 vingar +44 (2t6+6) och svanssmäll +44 (2t8+19)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +37; Brottning +62

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (18 meter kon av sömn eller 36 meter linje av eld 12t6, SG 36), krossa 4t6+19 (SG 36), svanssvep 2t6+19 (SG 36)

Formelliknande förmågor (KG 19):

Obegränsat—tala med djur

3/dygn—uthärda elementen (36 meter radie), förslag (SG 18), styra vindar, styra vädret

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 19):

()—

Grundegenskaper Sty 37, Hän 10, Fys 27, Int 20, Vis 21, Uts 20

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Snappa upp, Strid i blindo, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +33, Diplomati +33, Insikt +33, Koncentration +36, Kunskap (två valfria) +45, Kuva +33, Leta +45, Lyssna +47, Manipulera magiska föremål +33, Samla information +33, Upptäcka +47, Utbrytarkonst +28, Vildmarkskännedom +33

Uppgradering 38+ (Gigantisk)