Mässingsdrake, MedelåldersUG 15

Alltid KG Jättestor Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +30, Upptäcka +30

Aura skräckinjagande närvaro (SG 24)

Språk Drakspråket; tala med djur

PK 29, beröring 8, handfallen 29
(-2 storlek, +21 hårdhud)

lp 253 (22 LT); SR 10/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 22

Fast +18, Ref +13, Vilja +16

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, gräva 9 m, flyga 60 m (dålig)

Närstrid bett +29 (2t8+8) och 2 klor +27 (2t6+4) och 2 vingar +26 (1t8+4) och svanssmäll +26 (2t6+12)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +22; Brottning +38

Speciella handlingar andedräktsvapen (15 meter kon av sömn eller 30 meter linje av eld 7t6, SG 26), krossa 2t8+12 (SG 26)

Formelliknande förmågor (KG 9):

Obegränsat—tala med djur

3/dygn—uthärda elementen (21 meter radie), förslag (SG 16)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 9):

()—

Grundegenskaper Sty 27, Hän 10, Fys 21, Int 16, Vis 17, Uts 16

Särdrag uthärda elementen

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Överflygning

Färdigheter Bluffa +16, Diplomati +16, Insikt +16, Koncentration +18, Kunskap (två valfria) +28, Kuva +16, Leta +28, Lyssna +30, Manipulera magiska föremål +16, Samla information +16, Upptäcka +30, Utbrytarkonst +13, Vildmarkskännedom +16

Uppgradering 23–24 (Jättestor)