Mässingsdrake, GammalUG 17

Alltid KG Jättestor Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +33, Upptäcka +33

Aura skräckinjagande närvaro (SG 25)

Språk Drakspråket; tala med djur

PK 32, beröring 8, handfallen 32
(-2 storlek, +24 hårdhud)

lp 287 (25 LT); SR 10/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 24

Fast +19, Ref +14, Vilja +17

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, gräva 9 m, flyga 60 m (dålig)

Närstrid bett +33 (2t8+9) och 2 klor +31 (2t6+4) och 2 vingar +30 (1t8+4) och svanssmäll +30 (2t6+13)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +25; Brottning +42

Speciella handlingar andedräktsvapen (15 meter kon av sömn eller 30 meter linje av eld 8t6, SG 27), krossa 2t8+13 (SG 27)

Formelliknande förmågor (KG 11):

Obegränsat—tala med djur

3/dygn—uthärda elementen (24 meter radie), förslag, styra vindar

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 11):

()—

Grundegenskaper Sty 29, Hän 10, Fys 21, Int 16, Vis 17, Uts 16

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Överflygning

Färdigheter Bluffa +17, Diplomati +18, Insikt +18, Koncentration +20, Kunskap (två valfria) +31, Kuva +18, Leta +31, Lyssna +33, Manipulera magiska föremål +17, Samla information +17, Upptäcka +33, Utbrytarkonst +14, Vildmarkskännedom +17

Uppgradering 26–27 (Jättestor)