Mässingsdrake, Mycket gammalUG 19

Alltid KG Jättestor Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +37, Upptäcka +37

Aura skräckinjagande närvaro (SG 28)

Språk Drakspråket; tala med djur

PK 35, beröring 8, handfallen 35
(-2 storlek, +27 hårdhud)

lp 350 (28 LT); SR 15/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 25

Fast +22, Ref +16, Vilja +20

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, gräva 9 m, flyga 60 m (dålig)

Närstrid bett +37 (2t8+10) och 2 klor +35 (2t6+5) och 2 vingar +34 (1t8+5) och svanssmäll +34 (2t6+15)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +28; Brottning +46

Speciella handlingar andedräktsvapen (15 meter kon av sömn eller 30 meter linje av eld 9t6, SG 30), krossa 2t8+15 (SG 30)

Formelliknande förmågor (KG 13):

Obegränsat—tala med djur

3/dygn—uthärda elementen (27 meter radie), förslag, styra vindar

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 13):

()—

Grundegenskaper Sty 31, Hän 10, Fys 23, Int 18, Vis 19, Uts 18

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +23, Diplomati +23, Insikt +23, Koncentration +25, Kunskap (två valfria) +35, Kuva +23, Leta +35, Lyssna +37, Manipulera magiska föremål +23, Samla information +23, Upptäcka +37, Utbrytarkonst +19, Vildmarkskännedom +22

Uppgradering 29–30 (Jättestor)