Mässingsdrake, Mycket ungUG 4

Alltid KG Liten Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +12, Upptäcka +12

Språk Drakspråket; tala med djur

PK 17, beröring 11, handfallen 17
(+1 storlek, +6 hårdhud)

lp 52 (7 LT)

Immun eld, sömn och förlamning

Fast +6, Ref +5, Vilja +5

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, gräva 9 m, flyga 45 m (normal)

Närstrid bett +9 (1t6+1) och 2 klor +7 (1t4)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +7; Brottning +4

Speciella handlingar andedräktsvapen (6 meter kon av sömn eller 12 meter line av eld 2t6, SG 14)

Formelliknande förmågor (KG 2):

Obegränsat—tala med djur

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 13, Hän 10, Fys 13, Int 10, Vis 11, Uts 10

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam

Färdigheter Bluffa +2, Diplomati +3, Insikt +3, Koncentration +4, Kunskap (en valfri) +7, Kuva +3, Leta +10, Lyssna +12, Manipulera magiska föremål +2, Samla information +2, Upptäcka +12, Utbrytarkonst +3, Vildmarkskännedom +2

Uppgradering 8–9 (Liten)

Gradjustering +3