Mässingsdrake, ÅldradUG 21

Alltid KG Gigantisk Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +44, Upptäcka +44

Aura skräckinjagande närvaro (SG 32)

Språk Drakspråket; tala med djur

PK 39, beröring 6, handfallen 39
(-4 storlek, +33 hårdhud)

lp 459 (34 LT); SR 20/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 28

Fast +26, Ref +19, Vilja +24

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, gräva 9 m, flyga 75 m (klumpig)

Närstrid bett +43 (4t6+12) och 2 klor +41 (2t8+6) och 2 vingar +40 (2t6+6) och svanssmäll +40 (2t8+18)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +34; Brottning +58

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (18 meter kon av sömn eller 36 meter line av eld 11t6, SG 34), krossa 4t6+18 (SG 34), svanssvep 2t6+18 (SG 34)

Formelliknande förmågor (KG 17):

Obegränsat—tala med djur

3/dygn—uthärda elementen (33 meter radie), förslag (SG 18), styra vindar, styra vädret

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG ):

()—

Grundegenskaper Sty 35, Hän 10, Fys 25, Int 20, Vis 21, Uts 20

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Snappa upp, Strid i blindo, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +31, Diplomati +31, Insikt +31, Koncentration +33, Kunskap (två valfria) +42, Kuva +31, Leta +42, Lyssna +44, Manipulera magiska föremål +31, Samla information +31, Upptäcka +44, Utbrytarkonst +26, Vildmarkskännedom +30

Uppgradering 35–36 (Gigantisk)